Снимки

DSC_0303
С доц. д-р Али Вейсел на 80 годишния юбилей на професор д.ик.н.Михаил Динев,15 декември 2015г.
DSC_0288
С доцент д-р Росица Иванова на 80 годишния юбилей на проф. д.ик.н Михаил Динев, 15 декември 2015г.
DSC_0214 – Копие
С доц. д-р Георги Евгениев на 80 годишния юбилей на професор д.ик.н. Михаил Динев,15декември 2015г.
DSC_0294 – Копие
С доц. д-р Галина Димитрова на 80 годишния юбилей на проф.д.ик.н. Михаил Динев, 15 декември 2015г.