Научни публикации

Принципите за устойчиво развитие в практиките по управление на човешките ресурси

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Социалният одит -фактор за устойчиво развитие в съвременната икономика

Риск базиран подход в одита на човешките ресурси

Иновационни подходи в практиките по управление на човешките ресурси

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s