Научни публикации

Принципите за устойчиво развитие в практиките по управление на човешките ресурси

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Социалният одит -фактор за устойчиво развитие в съвременната икономика

Риск базиран подход в одита на човешките ресурси

Иновационни подходи в практиките по управление на човешките ресурси